Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185233

Dato: 23.09.2021

Regjeringen bør oppheve alle restriksjoner mht til å forsøke å stoppe smittespredning av Covid 19. Dette være seg coronasertifikat, isolasjon , karantene, testing og grensekontroll. Restriksjonene står ikke i forhold til alvorlighetsgrad mht sykdommen, og restriksjonene fører dermed til mer lidelse i befolkningen.