Høringssvar fra Annie Rose

Dato: 19.09.2021

Det er ikke behov for forlengelse av dette smitteverntiltak for covid. Det er i strid mot naturloven. Koronapass bør fjernes. Det er ikke hensiktsmessig lenger når de vaksinerte kan smitte og bli smittet.