Høringssvar fra Frode Øiseth

Dato: 11.09.2021

Pga ultrakort høringsfrist og manglende innsyn og debatt så protesterer jeg herved på forlengelsen av smittevernsloven.

Det er meget kritikkverdig og foruroligende at det ikke har kommet frem hverken i media eller andre steder at man har jobbet med forlengelsen av smittevernsloven og spesielt midt under et demokratisk valg. Hvis det er bestemt på forhånd at Guldvog og Nakkestad skal styre landet så er hele valgkampen virkningsløs og meningsløs. Gjelder ikke demokratiet for flere enn kjernen på Stortinget?

Norge som demokratisk stat forplikter seg til å diskutere høringsforslaget, da dette har store konsekvenser for innbyggernes sikkerhet.

Husk at når loven er vedtatt vil gi helt vide fullmakter til å gjøre hva som helst av frihetsberøvelser mot egen befolkning.

Har ikke Norge plikt til å trygge sine egene innbyggere? Skal deler av Norges befolkning være fritt vilt i smittejakten? Jeg føler meg ikke lenger trygg som Norsk statsborger på Norsk jord og dette synes jeg dere burde ta til etteretning.