Høringssvar fra Anne Marit

Dato: 24.09.2021

Jeg er imot forlengelse av alle disse midlertidige forskriftshjemler som blant annet inneholder Koronasertifikat samt isoleringer og begrensninger av folks frihet. Nok er nok! Koronasertifikat ser jeg på som dypt diskriminerende og som bidrar til segregering av befolkningen. Splittelse er det som preger samfunnet i denne tiden og det er på tide å vise at Norge er et demokrati. Å innføre Koronasertifikat og andre begrensninger i folks liv er udemokratisk og minner om land vi ikke har villet sammenligne oss med. Nei til videreføring av disse forskriftshjemler og nei til Koronasertifikat!