Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 105532

Dato: 14.09.2021

Vil ikke ha forlengelse av endringer i smittevernloven