Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 177138

Dato: 22.09.2021

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg. Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom, og med bakgrunn i deres egne utsagn om hvor bra disse vaksinene skal beskytte mot alvorlig forløp så finner jeg en videreføring av disse tiltakene svært betenkelig.
Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Jeg klarer bare å finne to forklaringer: 1) Myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen. 2) Erna Solberg og kretsen rundt henne, som regner med å tape valget, ønsker seg internasjonale toppjobber og vil derfor ha et perfekt smittevernsregime på CV-en