Høringssvar fra Tone Rose Gjøvik Todalshaug

Dato: 23.09.2021

Nei takk, Erna Solberg og norske helsemyndigheter, dette forslaget støttes ikke og bør trekkes av både prinsipielle og faglig grunner.

Dere foreslo dette 2 virkedager før et stortingsvalg med kun 10 dagers frist, det er skammelig udemokratisk. Denne fristen er tendensiøs og uhensiktsmessig, og mangler fullstendig feste i virkeligheten, da vi ikke lengre er i mars 2020, der dere kunne skylde på hastverk for enhver elendig avgjørelse dere tok.

Det smitteverndiktaturet som tiltakene de siste to årene smaker av, er ikke faglig eller medisinsk forankret. Uttallige leger, professorer og forskere har kommet med kraftige innsigelser. Dere lytter ikke. Det er mange nyanser og muligheter som er tapt pga den enveiskjøringen som ennå gjelder i Norge.

Det smaker unektelig av manipulering når dette prinsipielt viktige forslaget legges ut akkurat idet nasjonen er opptatt med et stortingsvalg, og dertil gis en skammelig kort frist. Dette spesielt i lys av rundene tidligere i år, med den ene høringen etter den andre, uten tid eller mulighet for tilstrekkelig offentlig ordskifte eller refleksjon.

Dette forslaget bør trekkes på prinsipielt grunnlag, pga den respektløse datoen for publisering sammen med en svært kort tidsfrist. I tillegg er det faglig sett et dårlig forslag og det har flere av landets medisinske fagpersoner reagert på. Det burde være åpenbart hvorfor dette må sies nei til. Det er medisinsk nybrottsarbeid å ha den smittevern-fokusen som religiøst er gjennomført i Norge over 18 måneder nå. Det sammen med feil bruk av PCR testen (45x, etc), har ført til et fryktregime i folket som river og sliter i samfunnskulturen, der det skapes uro, angst og mobbing, samt en helt uholdbar stigmatisering av våre yngste. Barna bør skjermes, ikke rives med i et fryktregime skapt av de av oss som skulle vært mer voksne.

Den nye regjeringen oppfordres på det sterkeste til å gjøre helt nye grep, der smittevernstaten ikke får trumfe rettsstaten, og Grunnlovsfestede retttigheter ikke fratas borgere uten at grundige og transparente forholdsmessighetsvurderinger og kost-nytte-analyser som beviser nødvendigheten av inngripende tiltak, samtidig fremlegges offentligheten.