Høringssvar fra Mickael Johansson

Dato: 11.09.2021

Nå er det på tide og åpne opp og ikke trykke ned menneskelige rettigheter og fortrykelse av noen folkegrupper !