Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 101377

Dato: 14.09.2021

Jeg mener dette er uklokt og frarøvet norske borgere sine rettigheter.

Vi ser tydelig at strenge restriksjoner og massevaksinering midt i en pandemi ikke er en god strategi. Se til f. Eks Israel som var tidlig ute med massevaksinering, munnbind og isolasjon, de har mange ganger "smitten" en det vi har i Norge.

Denne pandemien bygger på en korrupt rt-pcr test som ikke er kalibrert mot det faktiske genomet til viruset.

Det antatte Sars-cov2 viruset er heller ikke renset og isolert. Genomet man viser til er fra en sentrifuge lunge-væske fra en syk kineser. Altså stenger man ned samfunnet basert på en test som ikke er basert på det faktiske genome til et virus man per september 2021 fortsatt ikke har isolert eller verifisert etter almidelige medisinske prinsipp (kocks postulat). Genomet finnes kun in cilico (på datamaskinen).

Land med streng håndheving av restriksjoner har ikke kommet bedre ut enn land med mindre strenge restriksjoner. Heller tvert imot!

Regjeringen og det internasjonale samfunnet har bedrevet grovt overformynderi siden pandemien ble erklært.

Stortinget må ta stilling til om helseforeskriftene bryter med Grunnloven og internasjonale menneskerettigheter.

Frie mennesker må selv få velge hvordan man vil innrette sin hverdag.

Myndighetene har løyet og tilstadighet bruk propaganda lignende taktikker for å skremme befolkningen. Dette må stoppe. Å bruke frykt som grunnlag til å gi myndighetene sterkere tvangsmidler, som resulterer i mer kontroll, minner om regimer vi ikke normalt liker å sammenligne oss med.

Se til Australia. Dit er vi på vei hvis vi ikke sier nei til vannstyret som vi blir utsatt for.

Australia opererer nå med covid internerings fasiliteter og sier at uvaksinerte ikke får ta del i samfunnet. Man påstår at det er en pandemi av uvaksinerte, vilket ikke har noen rot i vitenskap, men er ren propaganda.

Bruk deres samvittighet og stans galskapen før det går lengre. Det er for langt allerede.