Høringssvar fra Vibeke Brems, Bowen Oslo

Dato: 15.09.2021

Vi har ingen pandemi.
Ingen har klart å isolere dette viruset.
PCR testene er upålitelige.
Karantene og isolering er ulovlig.
Av ovennevnte grunner, finner jeg absolutt ingen grunn til forlengelse av smittevernsloven, som dere har tvunget igjennom.