Høringssvar fra Lise Nilsen

Dato: 23.09.2021

En forlenget endring i smittevernloven har ingen forankring hverken i vitenskap eller fornuft.

Dette er et overgrep på frihet, menneskerettigheter og demokratiet, og må stoppes!