Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 607213

Dato: 13.09.2021

Ser ikke nødvendigheten av et så drastisk tiltak svarer derfor NEI til videreføring.