Høringssvar fra Vivian Krogh

Dato: 24.09.2021

Å fortsette med et tyranni som statsansatte skal tjene grovt på og hvermannsen skal gå konkurs på er ikke å tjene landet. Se også vedlegg for lengre utdypende innlegg.

Vedlegg