Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181424

Dato: 23.09.2021

Jeg protesterer på dette covid diktaturet.