Høringssvar fra Beathe

Dato: 24.09.2021

Det finnes ikke noe medisinsk grunnlag for dette forslaget. Nå må det sees bort i fra frykt og tas en fornuftig avgjørelse basert på forskning og ikke minst frihet til folket!