Høringssvar fra Magnar Stave

Dato: 24.09.2021

Midlertidige endringer i
smittevernloven (Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler)

Norske helsemyndigheter har under heile den såkalte pandemien undertrykt legemiddel som beviselig virkar mot Covid-19 for i staden å fremme eksperimentell behandling med det dei kaller vaksiner, men som i virkeligheta er genterapi med ukjent innhold og virkning.

Sjå vedlagt PDF-fil for heile høringssvaret.

Avslutningsvis skriv eg:

Stopp dei pågåande vaksineprogramma mot Covid og la legar bruke legemiddel som virkar og beviselig ikkje er farlige å bruke.

Sivilingeniør
Magnar Stave
(Stadlandet)

Vedlegg