Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125415

Dato: 15.09.2021

Kjære regjeringsmedlemmer!

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse.

Alle som med noen grad av rimelighet kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden.

Myndighetene påstår selv at korona-vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I det siste halvåret har bare 2-3 personer dødd av korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus på grunn av korona.

I Danmark, et land det er naturlig å sammenlikne seg med, er alle korona-tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona-tiltakene, kan dette umulig dreie seg om hensynet til folkehelsen. Jeg klarer bare å finne en forklaring på dette:

Myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen?

Mange har allerede forstått at korona-tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende.

Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra.

Det er virkelig ikke nødvendig å videreføre dette