Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 232412

Dato: 24.09.2021

Jeg sier et rungende NEI til å forlenge midlertidig forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av sykdom. Å forlenge dette vil være til mye større skade enn vinning, og må absolutt ikke skje. Har dere helt glemt at mennesket iboende naturrett og frihet? Naturretten er en rettslære som hviler på den foretstiling at det levende menneske, i kraft av sin natur og naturens orden, har sine umistelige, iboende, ukrenkelige rettigheter. Retten til liv, frihet og eiendom. Å forlenge forskriftshjemlene vil være i strid med dette. Stopp dette maktspillet nå, før det er for sent!