Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 437988

Dato: 12.09.2021

Dette er et svakt og elendig forslag . Dette bør forkastes . Dette er kun for å ta livet av grensehandelen .