Høringssvar fra Margarita Sve

Dato: 11.09.2021

Dette bryter grunnleggende mennserettigheter og har absolut ingenting med folkehelse å gjøre. Denne loven må oppheves så fort som mulig og senest i desember 2021.