Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173083

Dato: 22.09.2021

Jeg ønsker ikke at karantenehotellet skal gjennomføres videre for familiemedlemer og andre personer som kommer på besøk til Norge.
Jeg ønsker at vaksinerte personer utenfor Eu kan på lik linje bruke disse ved annkomst til Norge, slik at ikke de får karantene ved annkomst, men heller å følge rutiner til testing.
Jeg ønsker at testing av personer med symptomer gjennomføres på lik linje slik som i dag.
Ønsker også tlirettelegging for studenter i praksis å få flere fridager om de blir smittet.