Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 239142

Dato: 24.09.2021

Svært orovekkemde at regjeringen vil bryte ned demokratiske prinsipper som vi som nasjon tufter vårt verdigrunnlag på.

Bekjempelse av Covid er en syltynn begrunnelse for slikt inngripen.

Hvilken narrativ er det regjeringen har vært talsmenn for, hvilke økonomiske krefter og reelle grunner har vært styrende?
Hvorfor har den offentlige debatten så og si vært fraværende i denne perioden med ekstrem inngripen i befolkningens liv og livsrom? Hvorfor er ikke ulike behandlinger av Covid vært tema? De siste 1,5 åtene av vår historie trenger en uavhengig granskning for å unngå å gjenta disse svært udemokratiske metodene og frihetsberøvende tiltakene for hva ??? Ingen har hittil gitt gode svar på disse grunnleggende spørsmål. Granskning og aldri mer!! Ikke forlengelse av dette vanstyre. Kjør debatt og åpenhet fra innsiden og ut, så kanskje kan noe av tillitten gjenopprettes.