Høringssvar fra Øivind Aas

Dato: 20.09.2021

I rundt 2 år har Norges land og demokrati blitt nedlagt og satt på vent på ubestemt tid angivelig grunnet smittetall via tiltak som har vært mer til skade for folkets helse enn hjelp. Dette med "karantenehotell"(innestengelse) og "koronapass"(overvåking) til tross for at smittevernloven gir ikke hjemmel for landsomfattende begrensning av bevegelsesfrihet, isolasjon, reiseforbud ei heller sertifikat for de ikke-smittede

Nå ønsker regjeringen å forlenge dette, ikke bare uten å informere befolkningen ordentlig, uten å ta ha en debatt om det under valgkampen, men også å utgi en helt urimelig kort tidsfrist for å svare. Dette er en fornærmelse mot den norske befolkningen og et hån mot det elementære demokratiet. Hvordan kan politikerne forvente tillit av befolkningen når det overhodet ikke blir opprettet noen høring rundt et så alvorlig, for ikke å nevne et drastisk forslag?

Flere av de mest prominente folk i jussen har påpekt at samfunnet under "pandemien", med disse unntakstiltander gjør at kontrollmekanismene forsvinner. Dette fra en kronikk i Aftenposten:

"Fortsetter man å forlenge blir de midlertidige hastehjemlene lett normen. Det kan legitimere mønstrene for senere kriser. Det er også et moment at den offentlige opinionen fortsatt er preget av det vi har vært gjennom og at grensene for hva som anses akseptabelt, kan være flyttet samenlignet med hva som anses som akseptabelt under normale forhold"

Burde en ikke være ydmyk å gi de juridiske fagfolk gehør? Ikke bare de men også leger som er kritiske til pfizers eksperimentelle vaksine? Alle de som har fått alvorlige bivirkninger etter å ha tatt den?

Med dette sier jeg nei til forlengelse av disse forskriftshjemler