Høringssvar fra Anna Malinowski

Dato: 10.09.2021

Vi ønsker ikke å leve i en totalitær stat, der vi blir fratatt vår frihet og menneskerettigheter, som garanteres av bl.a. den norske konstitusjonen, og FNs deklarasjon om menneskerettigheter. Desidert nei til forlengelse av all begrensing av vår frihet, til totalitarisme og overgrep utført av staten.