Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 229320

Dato: 24.09.2021

Hei, jeg vil bare uttrykke at jeg er sterkt imot karantenehoteller og andre smittevernstiltak som Norge har innført og som er i strid med menneskerettigheter. Man må kunne teste seg ved innreise og det bør holde, ingen skal holdes i fengsel på egen regning for å ha begått ingen lovsforbrytelse. La folk leve.