Høringssvar fra Britt Nilgard

Dato: 16.09.2021

Rett til å bestemme over egen helse skal være ukrenkelig