Høringssvar fra Margrethe Salvesen

Dato: 23.09.2021

Regjeringas forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes. Stortinget bør avvise forslaget om en videreføring av regler som er så dårlig forberedt. Kriseloven er demokratisk galskap.