Høringssvar fra Gunnar Svensen

Dato: 24.09.2021

Jeg sier nei til å forlenge de midlertidige bestemmelsene i smittevernloven.

Lovutvidelsen skulle være midlertidig og gjelde i en krisesituasjon. Den korte høringsfristen og tidspunktet høringen ble sendt ut stiller jeg meg undrende til.

Det fins stort handlingsrom for håndtering av kriser i allerede gjeldende lover og det må uansett en bred og åpen debatt til før så dyptgripende tiltak blir innført igjen (la oss håpe det aldri skjer).

Evaluering må til. Nødvendighet av tiltak, virkning/effekt, skadevirkninger, alternative tiltak som kunne vært benyttet osv. må belyses så langt det er mulig.