Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 173921

Dato: 22.09.2021

Det er ingen grunn til å forlenge forskriftene vedr corona. De svakeste i samfunnet er nå vaksinert, og 80% av befolkningen likeså. Fhi sammenligner nå corona med vanlig luftveisinfeksjon som feks influensa. Noe vi alltid har levd med og taklet fint, uten å stenge ned samfunnet og dele opp folket i to grupper, vaksinert og uvaksinert. Det har vært spilt på frykt lenge nok nå og det er på tide å forene folket fremfor å bidra til mer splittelse.