Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123410

Dato: 15.09.2021

Dersom dette innføres forsvinner demokratiet, folkets tillit til stat og makt, og enkeltindivider er de eneste som rammes av dette. Dvs hovedsakelig de 10 prosentene av befolkningen som ikke er vaksinert.