Høringssvar fra Cfsn norlund

Dato: 23.09.2021

Skremmende utvikling for innskrenker av frihetsberøvelse. Regjeringen bryter menneserettigheter.