Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115412

Dato: 14.09.2021

nei til forlengelse av midlertidige koronatiltak , da dette ser ut til å være utelukkende politisk og ikke helsefaglig begrunnet.