Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 885332

Dato: 13.09.2021

Jeg vil på det aller sterkeste protestere mot alle endringer i helseloven og tvangsloven som gir myndigheter (lokalt og nasjonalt) rett til å tilegne seg utvidede tvangsfullmakter når det gjelder inngrep i folks personlige helse utover de lover/forskrifter som allerede gjelder idag.

Det gis også utakseptabelt korte frister på de høringene som nå legges ut på løpende bånd for å gi myndigheter muligheter til utvidede fullmakter. Dette vurderes av meg som totalt uakseptabelt i et demokrati og det hele vekker stor mistenksomhet. Man må med stadig større styrke spørre seg hva som ligger bak den utviklingen som nå pågår i det vi har trodd var et demokrati.