Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 690202

Dato: 13.09.2021

Nei til virderføring av disse folkefiendlige ordningene med forstatt forskriftshjemler.