Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 161214

Dato: 20.09.2021

Jeg ikke enig med Smittevern forlengelse. Dette er grunnlovsstridig.