Høringssvar fra Thale Aase

Dato: 14.09.2021

Jeg er 100 % i mot dette og ikke minst måten dette er forsøkt nærmest snikinnført under valget.