Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 195522

Dato: 23.09.2021

Det holder nå.

Vi er født fri og la oss fortsette med det.

Om ikke, blir dette å ligne på land, vi normalt ville gremmes av å bli sammenlignet med.