Høringssvar fra Willy Larsen

Dato: 22.09.2021

Å videreføre dette er helt meningsløst fra både et demokratisk og helsefaglig perspektiv. Covid-19 er ikke lenger ansett som en samfunnskritisk pandemi, og videreføring av politiske tiltak som knebler befolkningens grunnlovsfestede rettigheter burde dermed være uaktuelt.