Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 334184

Dato: 11.09.2021

NEI til å forlenge hjemlene i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd, § 4-3a og kapittel 4A, som gir hjemmel for forskrifter om karantenehotell, isolering, smittekarantene og koronasertifikat.

Vi må få slutt på denne galskapen