Høringssvar fra Inger Marie Hjelle

Dato: 21.09.2021

Jeg vil sterkt gå mot forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven.

Vedlegg