Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 206718

Dato: 23.09.2021

Måten dette er gjort på - kort høringsfrist og framsatt like før valget slik at informasjonen drukner i annen «støy» - fremstår kalkulert og udemokratisk. De «midlertidige» hjemlene kan lett misbrukes, og fremstår uforholdsmessige i forhold til situasjonen.