Høringssvar fra Vigdis Husevåg

Dato: 22.09.2021

Takk for invitasjon til høring ! Jeg er skeptisk til forslagene, fordi jeg mener de undergraver retten til å bestemme over egen kropp og eget liv.