Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 242310

Dato: 24.09.2021

Den midlertidige endringen i smittevernloven tillater segregering av gruppen Ikke-vaksinerte i Norge, og er ikke bare i strid mot Norges lover om likeverd og lik behandling, men også i strid mot menneskerettighetene.

Vi kan ikke, bør ikke, og VIL ikke ha et samfunn som "legaliserer" segregering på bakgrunn av et virus som har hatt fattige 0.458% dødelighet blant de smittede i landet. Og disse 850 har dødd MED viruset, ikke nødvendigvis AV!

AV en befolkning på 5391369 har 3,43% vært registrert smittet og totalt 0,015% av befolkningen har dødd MED dette.

Dette er så lave tall at det i utgangspunktet ikke burde gitt åpning for hjemmel i lovverket å gi denne midlertidige endringen i første omgang.

Statistikken viser tydelig at selv i land som Sverige, som vi kritiserer for dårlig håndtering av pandemien, hadde de lavere dødelighet i 2020 i % av befolkningen enn under influensaepidemien i 2002.

Barna opplever brudd på personvern og den taushetsbelagte helseinformasjonen i forbindelse med massevaksineringen som foregår i plenum på skolene, og styresmaktene viser liten eller ingen forståelse for hvordan dette gir grunnlag til mobbing, utenforskap og segregering også blant barn.

Nok er nok, nå MÅ denne unødvendige unntakstilstanden stoppes!

Vennlig hilsen

Tone Rørmark