Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174299

Dato: 22.09.2021

Menneskerettigheter og grunnloven skal gå foran smittevernloven. Det savnes faglige dokumenterte fakta for effekten av disse inngripende tiltakene som har svært negative konsekvenser for det enkelte mennesket , for familier og relasjoner - samt i utdanning og jobbsammenheng.
Nå er risikogrupper og de voksne som ønsker vaksinen blitt vaksinert - og samfunnet bør åpnes opp ved at folk blir hjemme når de er syke, er renslige og tar ansvar for egen helse ved kosthold, søvn og mosjon. Smitteverntiltakene reduserer immunforsvaret ved økt stress , mindre sosial omgang, unødvendig frykt og ved bekymringer for arbeid, utdanning og fremtidsutsikter generelt. Håper myndigheter har økt fokus på helseperspektivet slik de hadde før vedr mosjon, kosthold, søvn og ansvaret den enkelte har for egen helse. Frykt og bekymring, samt sprikende informasjon forvirrer befolkningen og skaper unødvendig bekymring.


Det er også bekymringsfult at vaksinene nå kjøres ut mot barn og unge som har svært liten risiko i forhold til å bli syke med en lite testet eksperimentell vaksine. Datteren til en jeg kjenner hadde hatt korona , men ble anbefalt en dose for å være fullvaksinert. Hun har mistet synet!
Unge gutter/ menn som får betennelse i/ rundt hjertet! Hjerteceller er ikke fornybare. Kun en svensk studie fra 2019 som viser at det muligens er 1% av hjertecellene som kan fornye seg fra 25 års alder ! Bivirkningene er ikke til å spøke med - de kan bli livsvarige. Har dere glemt hva som skjedde etter svineinfluensaen, og hva som lå til grunn for å stoppe opp i den situasjonen ?

Når det gjelder koronapass er det også slik at ikke alle kan ta vaksinen , samt at vaksinerte både blir smittet og smitter videre .
Så hva er egentlig poenget med å dele folket inn i to grupperinger når begge grupper kan videreføre smitte?

Det finnes dessuten medisin som virker i behandlingen i og av dette sykdomsforløpet. Billig, utprøvd over mange 10 år og med god effekt.

NEI til videreføring ! JA til menneskerettigheter og grunnlov.