Høringssvar fra Kari Jægersletten

Dato: 15.09.2021

Nå må samfunnet opnast opp, og koronatiltaka stoppast! Eller kva er formålet med å øydeleggje samfunnet vårt? Sprøytene skulle redde oss, men gjer visst ikkje det likevel! Gjer som Danmark, OPNE OPP og STOPP GALSKAPEN!