Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 197938

Dato: 23.09.2021

Nok er nok! Det er ikke forenlig med demokrati at Smitteverndiktaturet skal fortsette å overprøve Nasjonalstaten. Vi har nettopp hatt valg. Dere valgets vinnere må ta styringen tilbake.

Ålegge frem dette lovforslaget uten normal høring begrunnes med tidspress. Det er ikke et troverdig argument på det nåværende tidspunkt. Denne fremgangsmåten ødelegger demokratiet