Høringssvar fra Birgit Sætre

Dato: 15.09.2021

Jeg mener at det ikke lenger finnes medisinskfaglig og juridisk grunnlag for denne forlengelsen. Det er dessuten en uhørt kort frist, sett opp mot inngrepenes styrke. Jurister og andre får ikke tid til å sette seg inn i forslaget, og til å debattere det ordentlig.

Dette forslaget bør forkastes av ny regjering, som bør behandle det selv, da det er inngripende, og har et langt tidsperspektiv.

Så: Jeg sier et rungende nei til denne endringen i smittevernloven!