Høringssvar fra Et hjerte av gull

Dato: 11.09.2021

Nå er det nok. Dette har ingen grunnlag i virkeligheten.