Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153916

Dato: 18.09.2021

Korona kan i dag umulig utgjøre en trussel mot samfunnet eller befolkningens helse. Alle som med noen grad kan sies å være truet av korona, har kunnet vaksinere seg for flere måneder siden. Myndighetene påstår selv at korona vaksinen beskytter mot død og alvorlig sykdom. I løpet av det siste halvåret er det 2,3 døde av /med korona. Under 100 personer er innlagt på sykehus pga korona. I Danmark, et land det er naturlig å sammenligne seg med, er alle korona tiltak nå opphevet.

Når myndighetene til tross for dette tar til orde for å forlenge de tvangsmessige korona tiltakene, kan dette umulig dreie seg om folkehelse. Jeg klarer bare å finne 2 forklaringer.

1. Myndighetene ønsker å teste ut tiltak for å kontrollere befolkningen.

2. Erna Solberg og kretsen rundt henne, ønsker seg internasjonale toppjobber og vil derfor ha et perfekt smittevern regime på CV-en.

Mange har allerede forstått at korona tiltakene ikke dreier seg om folkehelse. Knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona tiltakene, som mange idag oppfatter som et korona diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen. Nok er nok!