Høringssvar fra Hilde Rastad

Dato: 22.09.2021

Det er ingen grunn til at en ny regjering skal la seg styre av hastverksregler som den avgående regjeringa har utarbeidet. Regjeringen bør trekke forslaget eller Stortinget bør avvise forslaget om en videreføring av regler som er så dårlig forberedt og følge disse åtte ekspertenes råd. https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/MLPm6K/adgangen-til-ekstraordinaere-smitteverntiltak-boer-ikke-forlenges?fbclid=IwAR3buBJvT7uSXyQcIl3_7EHfpvuqZGv38mm1DqQTVtocnHrAIPpBL9kvkok

Smittevernloven gir allerede myndighetene den beredskap de trenger. Smittevernlovens paragraf 3–1 gir hjemmel for omfattende testing. Paragraf 4–1 gir hjemmel til å stenge ned samfunnet: møter, virksomheter og kommunikasjoner.

Den gir også hjemmel for å isolere personer i avgrensede områder eller legge andre begrensninger på deres bevegelsesfrihet.

Paragraf 4–2 gir hjemmel til å utelukke smittede personer fra skole og arbeid.

Paragraf 5–3 sier at kommunelegen kan be en smittet person om å la seg isolere. Den som motsetter seg dette, kan isoleres ved tvang.

Paragraf 4–3 gir hjemmel til å innføre innreisekarantene..

Loven gir dog ikke hjemmel for landsomfattende isolering av personer eller begrensninger i deres bevegelsesfrihet. Den gir heller ikke hjemmel for karantene for ikke smittede personer (nærkontaktkarantene), innreiseforbud eller koronasertifikat.

Ett av hovedfunnene i Koronakommisjonens rapport var at regjeringens pandemihåndtering representerte et «paradigmeskifte» fordi man i stor grad, og over lang tid, stengte ned samfunnet og ila befolkningen strenge restriksjoner for å slå ned og holde smitten på et lavt nivå. Det er imidlertid ingen som har gitt noen utfyllende begrunnelse for hvorfor «de mest inngripende tiltak i Norge i fredstid» var nødvendig.

Ifølge Koronakommisjonen er prosessen og vurderingene som ledet frem til denne konklusjonen, ikke dokumentert skriftlig noe sted.

Vi skal være varsomme med å videreføre regler som er et resultat av hastverk – og som ikke åpenbart var nødvendige gitt de mulighetene man allerede hadde i Smittevernloven og Pandemiplanen for 2014.